Home Page Image
 

"Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

Jan Amos Komenský
 

 


Vítejte

na osobních webových stránkach doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.