grundtvig
     
Home Page Image

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU  
doc. RNDr. Josef Trna, CSc.  


Vítejte

Bezpečnost každodenního života občanů EU patří k ústředním tématům EU. Občany je třeba vybavit kompetencemi jak se chovat pro dodržování vlastní bezpečnosti a v rizikových situacích. Kompetence pro bezpečnost občanů je třeba dotvářet po celý život v různých formách celoživotního vzdělávání. Patří sem vzdělávání dítěte v rodině, ve formálním vzdělávání ve škole i v neformálním mimo školu. Stejně důležité je vzdělávání dospělých prostřednictvím dětí v rodinách, působením informací z různých informačních zdrojů (Internet, kurzy státních i nestátních orgánů a organizací), při firemním vzdělávání v zaměstnání atd. Speciální kurzy jsou potřebné pro hendikepované, národnostní menšiny, starší občany apod. Projekt SGE je zaměřen na tvorbu těchto vzdělávacích materiálů, vhodných  pro učitele do výuky dětí, dospělé občany a lidi se speciálními potřebami. Obsahem jsou různé oblasti bezpečnosti v každodenním životě. Partnerství v projektu umožňuje realizovat evropskou dimenzi.